Organizarea Asociaţiei Centru de Mediere Craiova

 

Preşedinte
Mihail NEAGOE
mihail_neagoe@yahoo.com


Consiliu Director
Constantin-Adi GAVRILĂ - Director General
cagavrila@gmail.com

Marin PĂDEANU - Director Executiv
padeanu_marin@yahoo.com

Anca-Mihaela ALBICI - Director Departament Mediere
albicianca@yahoo.com

Horaţiu Mircea PETRIA-MITRAN - Director Departament Consultanţă

horatiupetria@yahoo.com

LUNGU Sever Gheorghe - Director Departament Marketing şi Vanzari
severlungu2005@yahoo.com

TRIFAN Jana Luminiţa - Director Departament Formare
luminitatrifan@yahoo.fr

Elena-Adina NICA - Director Departament Publicaţii şi Proiecte de Promovare
lexadina@yahoo.com

Anca-Elena PISTOL - Director Departament Financiar
anca_pistol@rdscv.ro

ICU Mihai Marian - Director Departament Resurse Umane
mihai.icu@gmail.com

MATEI Bogdan - Director Departament Relatii Internaţionale
avbogdanmatei@yahoo.com

SFÂRNĂ Ion Daniel - Director Departament Proiecte, Programe
dansfirna@rdslink.ro

Secretar General
Alina-Adriana CELEA
a_celea@yahoo.it

Asociaţia Centrul de Mediere Craiova este operator de date cu caracter personal având număr de înregistrare 27278/2013
Asociaţia Centrul de Mediere Craiova a fost recunoscută ca fiind de utilitate publică prin Hotarârea de Guvern nr.103/18.02.2009