30

Aug, 2011

Convocare Adunare Generală

DECIZIE

nr. 782/ 30.08.2011

Preşedintele Asociaţiei Centrul de Mediere Craiova
În conformitate cu dispozitiile art. 30 şi 31 din Statutul Asociaţiei Centrul de Mediere Craiova

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Asociţiei Centrul de Mediere Craiova pentru data de Miercuri 07.09.2011 ora 16:00, la sediul punctului de lucru al Asociaţiei Centrul de Mediere Craiova (Str. Unirii, nr. 63), cu următoarea Ordine de zi:

1. Conferinţa GEMME
2. Primire de noi membri
3. Diverse

În situaţia în care nu va fi întrunit cvorumul necesar adoptării deciziilor, Adunarea Generală a Asociatiei Centrul de Medere Craiova se RECONVOACĂ în data de joi 08.09.2011, ora 18:00, la sediul punctului de lucru al Asociaţiei Centrul de Mediere Craiova cu aceeati ordine de zi.

Av. Mihail Neagoe
Preşedinte Asociaţia Centrul de Mediere Craiova


1934 vizualizări.
Dă mai departe
  • Del.icio.us
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Yahoo Messenger
  • Yahoo My Web
  • Favorite


Asociaţia Centrul de Mediere Craiova este operator de date cu caracter personal având număr de înregistrare 27278/2013
Asociaţia Centrul de Mediere Craiova a fost recunoscută ca fiind de utilitate publică prin Hotarârea de Guvern nr.103/18.02.2009