28

Oct, 2014

Consultare publică online

CONSULTARE PUBLICĂ ONLINE

Strategia privind medierea şi profesia de mediator în România pentru perioada 2014 - 2020
27 octombrie - 05 noiembrie 2014

CONSULTARE DOCUMENTE ŞI ÎNREGISTRARE OPINIE

În perioada iulie – noiembrie 2014, Consiliul de Mediere este în proces de elaborare a „Strategiei privind medierea şi dezvoltarea profesiei de mediator în România pentru perioada 2014 – 2020”.

Pe baza unei cercetări calitative şi cantitative (studiul legislaţiei în domeniu, al mecanismelor și practicilor de implementare la nivel naţional, european şi internaţional, studiu sociologic de fundamentare pe bază de chestionare, interviuri, focus grupuri, workshop-uri, consultare publică on-line şi dezbateri) documentul va cuprinde analiza implementării Strategiei de dezvoltare a profesiei de mediator în România pentru perioada 2008 – 2013, va formula o serie de obiective şi direcţii strategice de acţiune pentru dezvoltarea medierii şi a profesiei de mediator pentru următorii ani şi va cuprinde şi un plan de măsuri pentru perioada 2014 – 2017.

Strategia ia în considerare opiniile exprimate de părțile interesate (publicul larg, Consiliul de Mediere, asociaţii profesionale ale mediatorilor, mediatori autorizaţi, furnizori de formare, instituţia prezidenţială, reprezentanţi ai Guvernului, Parlamentului şi sistemului judiciar, partidelor politice parlamentare, mediului academic, mediului de afaceri, organizaţiilor profesiilor liberale şi societăţii civile), în corelaţie cu direcţiile de dezvoltare ale medierii în ţările Uniunii Europene şi va constitui fundamentul viitoarelor acţiuni ale Consiliului de Mediere.

Strategia privind medierea şi dezvoltarea profesiei de mediator în România pentru perioada 2014 – 2020” este realizată de firma de consultanţă ALMARO Training S.R.L, selectată de Consiliul de Mediere. În această etapă, colectarea datelor necesare definitivării direcțiilor și obiectivelor strategice rezultate în urma analizei de date calitative și cantitative se realizează printr-un proces de consultare publică on-line a publicului larg și a altor părți interesate, activitate susţinută de Consiliul de Mediere. Vă rugăm să diseminaţi această informaţie.

Opiniile dumneavoastră sunt foarte importante și, în acest sens, vă rugăm să completați formularul on-line accesibil la http://almaro-training.ro/strategia-2014-2020/consultare-publica-strategia-2014-2020/ în perioada 27 octombrie-5 noiembrie 2014.

Toate informaţile primite sunt confidenţiale şi vor fi prelucrate fără referiri la identitatea persoanelor care le-au furnizat.

 

Pentru consultarea documentelor şi înregistrarea opiniei dumneavoastră:

almaro-training.ro

Persoană de contact
Eugen Pleşca
0724209057
eugen.plesca@almaro-training.ro


1501 vizualizări.
Dă mai departe
  • Del.icio.us
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Yahoo Messenger
  • Yahoo My Web
  • Favorite


Asociaţia Centrul de Mediere Craiova este operator de date cu caracter personal având număr de înregistrare 27278/2013
Asociaţia Centrul de Mediere Craiova a fost recunoscută ca fiind de utilitate publică prin Hotarârea de Guvern nr.103/18.02.2009