27

Sep, 2011

Conferinţa internaţională-Justiţie şi mediere

Avem deosebita plăcere să vă anunţăm că în data de 23 septembrie 2011 s-a desfăşurat la Craiova:

Conferinţa internaţională "Justiţie şi mediere".


Parteneri ai acestui eveniment au fost GEMME- Secţiunea Româna, Centrul de Mediere Craiova, Ministerul Justiţiei, Institutul Naţional al Magistraturii, Editura Universitară, Curtea de Apel Craiova.

Obiectivul acestei conferinţe a fost acela de a reuni experţi din ţară şi din străinătate, pentru a prezenta modul în care medierea a fost implementată şi funcţionează în Romania dar şi în alte state, din perspectiva Directivei 2008/52/CE privind unele aspecte ale medierii în materie civilă şi comercială.


Subiectele abordate au fost de mare interes pentru participanţii care au putut să interacţioneze cu vorbitorii pe teme ca obligativitatea medierii, standarde internaţionale în mediere, unicitate/pluralism asociativ, planurile de viitor în promovarea şi aplicarea pe scară largă a acestei metode alternative de soluţionare a litigiilor la nivel naţional şi european.

Înalta ţinută a evenimentului a fost asigurată de prezenta la această conferinţă a vorbitorilor cu experienţa în mediere din străinatate, promotori ai medierii la nivel european, Irena Vanenkova(Rusia), Bill Marsh (Anglia),Eric van Elengen (Olanda), Beatrice Breneur(Franta), Giovanna di Bartolo (Italia) ale căror expuneri au ajutat participanţii la conferinţa să aibă o viziune de ansamblu asupra modului unic în care medierea s-a conturat ca profesie în fiecare dintre aceste state.


Evenimentul s-a bucurat de participarea a peste 150 de magistraţi, mediatori, avocaţi, notari, poliţişti, politicieni şi reprezentanţi ai altor medii interesate de acest fenomen.
Această conferintă a încununat o săptămână dedicată medierii de Centrul de Mediere de la Craiova care a organizat alături de Conflict Management International cursul de tehnici avansate în mediere susţinut de mediatorul internaţional Bill Marsh.
Centrul de Mediere Craiova mulţumeşte pe această cale partenerilor, invitaţilor, participanţilor şi echipei de organizare care au făcut posibilă reuşita acestui eveniment!

Elena Adina Nica
PR Manager - Centrul de Mediere Craiova


1843 vizualizări.
Dă mai departe
  • Del.icio.us
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Yahoo Messenger
  • Yahoo My Web
  • Favorite


Asociaţia Centrul de Mediere Craiova este operator de date cu caracter personal având număr de înregistrare 27278/2013
Asociaţia Centrul de Mediere Craiova a fost recunoscută ca fiind de utilitate publică prin Hotarârea de Guvern nr.103/18.02.2009