01

Iul, 2013

Comunicat Asociaţia Centrul de Mediere Craiova 1 iulie 2013

Asociaţia Centrul de Mediere Craiova înţelege să îşi exprime prin prezentul comunicat îngijorarea profundă faţă de recentele încercări de modificare a legislaţiei în domeniul medierii şi consideră demersul său ca fiind unul normal în vederea restabilirii situaţiei anterioare promovării acestor iniţiative legislative. Este vorba de pct.4 din Legea nr.214/2013 pentru aprobarea OUG nr.4/2013 privind modificarea Legii nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe publicată în M.Of. 0388/28.06.2013 şi amendamentele la OUG nr.90/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2006 prin care avocaţii şi notarii devin de drept mediatori.

 

Centrul de Mediere Craiova a fost iniţial înfiinţat ca centru pilot prin Ordinul numărul 1391/C/2003 din 21.05.2003 al Ministerului Justiţiei, cu sprijinul Ambasadei Statelor Unite ale Americii, Baroului Dolj și instanțelor de judecată din municipiul Craiova. Scopul înființării centrului pilot a fost acela de a oferi parţilor implicate în litigii posibilitatea de a gasi o soluție pe cale amiabilă prin mediere şi de a se degreva instanțele de judecată de numărul mare de dosare. Inițiat ca experiment, pentru a avea o imagine a modului în care medierea ar putea funcționa în România şi a oferi un suport pentru procesul de elaborare a Legii privind aceasta profesie, rezultatele au demonstrat că medierea reprezintă o alternativă viabilă ce poate veni în sprijinul cetățenilor și al instanţelor judecătoreşti şi au stat la baza apariţiei Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator. În anii ce au urmat, Legea a suferit mai multe modificări menite să asigure un cadru optim de desfăşurare a procesului de mediere dar şi privitoare la constituirea corpului profesional al mediatorilor, ceea ce a contribuit la afirmarea profesiei de mediator, ca o profesie liberă, independentă şi capabilă să-şi îndeplinească rolul pe care îl are într-o societate liberă şi democratică.

 

În decursul celor 10 ani de existenţă, Asociaţia Centrul de Mediere Craiova a derulat numeroase programe la nivel naţional de informare privind beneficiile medierii, pentru a asigura o raportare unitară a mediilor care interferează cu profesia de mediator şi totodată a cultivat o atitudine de respect şi bună colaborare cu alte profesii (magistrat, avocat, consilier juridic, notar, executor judecătoresc, lichidator judiciar, psiholog, etc.).

 

Toate cele enunţate mai sus constituie din punctul nostru de vedere argumente solide ce trebuie să conducă la reanalizarea, sub toate aspectele, a celor două modificări ale Legii nr.192/2006 şi prin urmare la abrogarea şi respectiv respingerea acestora. În esenţa lor, ambele modificări reprezintă o ingerinţă gravă în ceea ce priveşte rolul şi atribuţiile mediatorului şi nu fac altceva decât să transfere o parte a acestor atribuţii către membrii altor profesii (magistrat, avocat, consilier juridic, notar).

 

Mai mult decât atât, aceste modificări conduc şi la crearea unei situaţii de inegalitate cu privire la membrii profesiilor la care face referire şi care deţin calitatea de mediator autorizat ca urmare a absolvirii unui curs de formare în domeniul medierii. Nu în ultimul rând, aşa cum Legea nr.192/2006 a prevăzut în mod corect, rolul de mediator şi atribuţiile specifice profesiei (printre care şi informarea cu privire la beneficiile medierii) pot fi efectuate doar de persoanele care deţin calitatea de mediator autorizat, deci competențele specifice acestei profesii. Raţiunea pentru care legiuitorul a prevăzut aceste aspecte are în vedere tocmai finalitatea actului normativ, în sensul de a-şi produce efecte, altfel spus, ca urmare a procedurii de informare cât mai mulţi justiţiabili să cunoască și să considere medierea ca şi soluție alternativă, ceea ce va duce la degrevarea rolului instanţelor de judecată sau la accelerarea soluţionării celor deja aflate pe rol.

 

Pentru a obţine aceste rezultate este imperios necesar ca procedura de informare (de altfel gratuită) să fie făcută, în mod responsabil, de o persoană pregătită în acest scop şi care are interesul să depună tot efortul şi priceperea sa pentru ca părţile implicate în litigiu să accepte medierea, ori această persoană nu poate fi decât mediatorul autorizat. Modificările cu privire la care ne exprimăm dezacordul nu fac altceva decât să transforme procedura de informare cu privire la beneficiile medierii într-o simplă formalitate ce nu va aduce niciun rezultat pozitiv în sensul celor expuse mai sus.

 

Putem afirma faptul că procedura de mediere face parte din strategia europeană de gestionare eficientă a rolului încărcat al instanțelor judecătorești. Cu toate acestea este cunoscută dificultatea de implementare a acestei proceduri, dificultate care rezultă din impactul cultural pe care îl produce la nivelul mentalității cetățenilor care în mod firesc raportează procedul de soluționare a disputelor la soluțiile tradiționale și anume negocierea și justiția clasică. De aici rezultă faptul că procesul de implementare este de durată și se realizează inclusiv la nivelul încrederii și respectului în mediere, mediatori și în profesia de mediator care trebuie să fie independentă de orice alte autorități publice sau de orice alte profesii.

Apreciem că introducerea unor forme noi de exercitare a profesiei de mediator specifice unor alte profesii, scoate exercitarea profesiei de mediator în afara cadrului specific medierii, determinând astfel o ingerință deosebit de gravă asupra independenței și unității de reglementare și control al profesiei de mediator.

 

De asemenea, considerăm că aceste modificări expun ţara noastră riscului aplicării unor sancţiuni din partea Comisiei Europene întrucât încalcă legislaţia comunitară şi angajamentele luate de România ca stat membru şi pot influenţa în mod negativ procesul de integrare pe deplin în structurile europene. Mai mult, modelul creat în România ar genera la nivel internațional un mesaj îngrijorător referitor la identificarea incorectă a competențelor specifice profesiei de mediator în cadrul altor profesii cu preponderență juridică.

 

În consecinţă, înţelegem să suţinem demersul Consiliului de Mediere în acest sens, al Uniunii Centrelor de Mediere din România precum şi cele trasnmise în spațiul public de numeroase asociații profesionale din domeniul medierii şi ne exprimăm speranţa că se va reveni în scurt timp asupra celor două demersuri legislative astfel încât lucrurile să reintre în normalitate.

 

Cu deosebită considerație,
Consiliul Director al Asociaţiei Centrul de Mediere Craiova
prin
Mihail Neagoe, avocat și mediator
Președintele Asociației Centrul de Mediere Craiova

Craiova, 1 iulie 2013

 

Descarcă tot comunicatul în format *.pdf

 


2074 vizualizări.
Dă mai departe
  • Del.icio.us
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Yahoo Messenger
  • Yahoo My Web
  • Favorite


Asociaţia Centrul de Mediere Craiova este operator de date cu caracter personal având număr de înregistrare 27278/2013
Asociaţia Centrul de Mediere Craiova a fost recunoscută ca fiind de utilitate publică prin Hotarârea de Guvern nr.103/18.02.2009