10

Oct, 2011

COMUNICAT - Marin Padeanu

Stimati colegi,
Pentru cei care nu mă cunosc, numele meu este Marin Pădeanu şi sunt candidat din partea Asociatiei Centrul de Mediere Craiova la funcţia de membru în Consiliul de Mediere.
În data de 5 octombrie 2011 mi-am depus dosarul de candidatură pentru alegerile ce se vor desfăşura în perioada 25-28 octombrie 2011. Am luat aceasta hotărâre în raport de activitatea pe care am desfăşurat-o în domeniul medierii, neîntrerupt, începând cu anul 2003, în cadrul Centrului Pilot de Mediere Craiova- la acea vreme, şi ulterior în Asociaţia Centrul de Mediere Craiova.
Cu toate că dosarul de candidatură pe care l-am depus a fost completat cu toate documentele impuse de Regulamentul alegerilor, am constatat peste două zile că pe site-ul Consiliului de Mediere, în lista candidaţilor, cu privire la subsemnatul, apărea menţiunea „dosar incomplet"- „doar 42 de ore formare continuă conform documentelor ataşate la cererea de candidatură". Potrivit art.9 alin.3 din Regulamentul alegerilor membrilor Consiliului de Mediere, secretariatul tehnic are abilitarea doar să verifice dacă dosarul conţine toate documentele impuse (cerere de candidatură, CV candidat, cazier judiciar, declaraţie pe proprie răspundere a candidatului că nu se află în executarea unei sancţiuni disciplinare şi prezenţa documentelor ce fac dovada celor 80 de ore de formare continuă), fără dreptul de a verifica conţinutul documentelor şi fără competenţa de a se pronunţa asupra valorii lor.
Deşi documentele depuse de mine atestă un numar de 82 de ore de formare în mediere, secretariatul tehnic a procedat la evaluarea dosarului şi la afişarea în lista candidaţilor a menţiunilor arătate mai sus. Astfel, din motive necunoscute, nu mi s-a luat în calcul Certificatul de absolvire a unui curs de 40 de ore de formare în mediere, eliberat de Ministerul Justitiei şi Ambasada SUA în anul 2005.
Interesant este că, la alegerile precedente, acelaşi curs a fost evaluat şi considerat valabil pentru cei care au candidat şi au ocupat funcţia de membri în actualul Consiliu de Mediere.
Potrivit art.13 din Regulamentul de organizare a alegerilor, comisia de validare a candidaturilor este organul abilitat să verifice dosarele şi să evalueze documentele şi prin urmare, decizia finală îi va aparţine.
Faţă de cele expuse, în încercarea de a repara prejudiciul de imagine ce mi-a fost cauzat, am considerat că este de datoria mea să fac aceste precizări intrucât persoanele cu care am colaborat pe plan profesional stiu că, în activitatea pe care o desfăşor, am promovat respectul faţă de valorile şi principiile profesiei de mediator.
În link-ul următor se pot vizualiza certificatele subsemnatului, ce atestă formarea suplimentară în domeniul medierii, care însumează 82 de ore de pregătire.


2163 vizualizări.
Dă mai departe
  • Del.icio.us
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Yahoo Messenger
  • Yahoo My Web
  • Favorite


Asociaţia Centrul de Mediere Craiova este operator de date cu caracter personal având număr de înregistrare 27278/2013
Asociaţia Centrul de Mediere Craiova a fost recunoscută ca fiind de utilitate publică prin Hotarârea de Guvern nr.103/18.02.2009