Hotărârea 07/14.01.2012 privind modificarea ROF

HOTĂRÂRE nr. 7 din 14 ianuarie 2012 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007 EMITENT: CONSILIUL DE MEDIERE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie...
descarcă legea (161.17 KB)

Hotărârea 2892/25.11.2011 privind modificarea ROF

Codul european de conduită pentru mediatori

Hotărârea 2450/06.08.2011 privind modificare ROF

Hotărârea 2570/24.08.2011 privind modificare ROF

DECISION No. 12 on September 7, 2007 On the approval of the Mediator Training Standard

Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator - Traducerea in limba ENGLEZA

Asociaţia Centrul de Mediere Craiova este operator de date cu caracter personal având număr de înregistrare 27278/2013
Asociaţia Centrul de Mediere Craiova a fost recunoscută ca fiind de utilitate publică prin Hotarârea de Guvern nr.103/18.02.2009