Termeni și condiții

 

Asociația Centrul de Mediere Craiova este o organizație guvernamentală înființată în anul 2003 în temeiul OG 26/2000 pentru asociații și fundații.

 

CMC este denumirea prescurtată a organizației.

 

Adresa

Asociatia Centrul de Mediere Craiova

Craiova, Str. A.I. Cuza, Nr. 22, Et. 2, Cod 200396, Dolj, România

 

Aplicabilitate

Termenii si condițiile prezentate sunt valabile și se aplică pentru site-ul www.mediere.ro și pentru care Asociația Centrul de Mediere Craiova are calitatea de autor/proprietar/administrator.

 

Disclaimer

Acest site este operat de către Asociația Centrul de Mediere Craiova (CMC), la adresa înregistrată de mai sus. Materialele de pe acest site sunt de natură generală. CMC depune toate eforturile pentru a prezenta în mod cât mai clar și concis toate informațiile din acest site. Cu toate acestea, CMC nu este și nu va fi legal responsabilă sub nici o circumstanță pentru nici o inadvertenta ori descriere eronată a informațiilor prezentate în acest site. Pentru a afla informații detaliate despre serviciile CMC, ne puteți contacta la (+40) 351 413.310 sau (+40) 351 411.199.

 

Proprietate

În lipsa altor precizări, tot continutul site-ului www.mediere.ro, sunt deţinute de Asociația Centrul de Mediere Craiova (CMC) sunt protejate de legea românească și internatională a dreptului de autor. Aspectul şi modalitatea specială de a introduce date ca și conţinut al site-ului este exclusiv proprietatea Asociația Centrul de Mediere Craiova (CMC) şi este protejat de legea romanească și internatională a dreptului de autor. Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conținutului materialelor prezentate pe acest site, de catre orice persoană, fara acordul prealabil al Asociației Centrul de Mediere Craiova.

 

Politica de securitate

Anumite servicii de pe site-ul www.mediere.ro vor necesita înregistrare și accesul ulterior la aceste servicii vor fi supuse numai securizat pe bază unui nume de utilizator și parolă aprobate. Informații pe care le furnizați pe acest site trebuie să fie corecte și complete. Toate informațiile și datele de acces pot fi retrase la discreția noastră și sunt exclusiv pentru uzul intern al CMC, ele fiind tratate de CMC ca fiind strict confidențiale în orice moment.

 

În cazul în care aveți întrebări cu privire la datele de acces sau la orice utilizare abuzivă atunci trebuie să informați CMC la office@mediere.ro .

 

Protecția datelor cu caracter personal

Asociația Centrul de Mediere Craiova este operator de date cu caracter personal avand numărul de înregistrare 27278/2013.

Cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege, nu vom dezvălui fără autorizare nicio informaţie referitoare la clienţii nostri. În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, dispuneţi de urmatoarele drepturi: dreptul de informare, dreptul de acces, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată catre Asociația Centrul de Mediere Craiova.

 

Asociaţia Centrul de Mediere Craiova este operator de date cu caracter personal având număr de înregistrare 27278/2013
Asociaţia Centrul de Mediere Craiova a fost recunoscută ca fiind de utilitate publică prin Hotarârea de Guvern nr.103/18.02.2009