Ce tipuri de cauze pot fi mediate?

Majoritatea cauzelor civile şi penale (plângere prealabilă sau latura civilă) pot fi mediate, inclusiv acele dispute care implică relaţii de familie, comerciale, comunitare, de muncă sau consumator-agent economic. Legea nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator fixează cadrul legal al cauzelor care pot fi rezolvate prin mediere.

Cât costă medierea?

Pot să vin cu avocatul la mediere?

Când se poate apela la mediere?

De ce medierea?

Care sunt avantajele medierii?

Trebuie să ai studii juridice pentru a putea urma cursurile de formare în domeniul medierii?

Care sunt condiţiile necesare pentru a fi mediator autorizat?

De unde pot face rost de cazuri pentru mediere după ce mă voi autoriza ca mediator?

Prezenţa este obligatorie la aceste cursuri?

Cine poate practica medierea? Există şi incompatibilităţi?

Ce metode de învăţare sunt utilizate în cadrul cursului de mediere?

Cum ar putea fi motivată o persoană în alegerea cursului pentru formarea mediatorilor?

Asociaţia Centrul de Mediere Craiova este operator de date cu caracter personal având număr de înregistrare 27278/2013
Asociaţia Centrul de Mediere Craiova a fost recunoscută ca fiind de utilitate publică prin Hotarârea de Guvern nr.103/18.02.2009