Alternative Dispute Resolution (ADR)

O serie de proceduri pentru soluţionarea sau rezolvarea disputelor care reprezintă alternative faţă de procesul judiciar din cadrul instanţelor de judecată. De multe ori, procedurile ADR presupun implicarea unei persoane neutre şi imparţiale faţă de părţile implicate.

Mediator

Mediere

Mediere comercială

Mediere familială

Medierea în cauzele penale

Negociere

Neutru

Asociaţia Centrul de Mediere Craiova este operator de date cu caracter personal având număr de înregistrare 27278/2013
Asociaţia Centrul de Mediere Craiova a fost recunoscută ca fiind de utilitate publică prin Hotarârea de Guvern nr.103/18.02.2009