De ce să alegeţi Consiliul de Mediere Craiova?

 

Primul caz a fost referit de Tribunalul Dolj la data de 05.11.2003. Până la data publicării în Monitorul Oficial a legii 192/2006 la Centrul de Mediere Craiova a fost înregistrat un număr de 646 cu o medie lunară de aproximativ 20 de cazuri.
Centrul de Mediere Craiova a fost investit cu soluţionarea pe calea medierii a acestor cazuri, fie prin referire de către instanţele judecătoreşti, fie direct de către persoanele implicate în diferitele conflicte.
Schimbările în domeniul ADR care au avut loc în România şi care continuă să se întâmple sunt atât importante cât şi esenţiale.
Pentru prima dată în mulţi ani, în Craiova, pare să existe posibilitatea de a implica societatea în sistemul judiciar.
Prin întărirea încrederii în sistemul judiciar, medierea generează un mijloc eficient de a stimula dinamica sistemului şi de a revigora capacitatea oamenilor de a-şi asuma responsabilitatea în ceea ce priveşte rezultatul conflictelor pe care le au.

Tipurile de cazuri trimise către Centrul de Mediere Craiova sunt:

  • Civile: cereri, revendicări, decizii ale consiliilor, obligaţia de a face, etc.
  • Relatii domestice: divorţ, acţiuni de partaj, încredinţarea minorilor, etc.
  • Comerciale: citaţie de plată, etc.
  • Munca: drepturi băneşti, etc.

Centrul de Mediere Craiova a încercat şi a reuşit să promoveze procedura de mediere. Acest lucru poate fi dovedit prin faptul că la sfârşitul fiecărei medieri părţile au răspuns la întrebările Chestionarului de evaluare a şedinţei de mediere, iar răspunsurile centralizate au fost foarte bune. Astfel, mulţi dintre ei au fost satisfăcuţi şi foarte satisfăcuţi privitor la neutralitate, rezultat şi şedinţa de mediere.

 

Formare
Medierea, ca orice altă profesie, trebuie să se extindă, să se transforme şi să se adapteze pe măsură ce timpul şi societatea avansează. Pregătirea de noi mediatori în România vă ajută la păstrarea şi întărirea valorilor democratice. In plus, experienţa Centrului de Mediere Craiova ne arată că medierea poate să funcţioneze şi chiar functionează. Mai mult decât atât, e posibil ca medierea să fie cel mai democratic dintre toate procesele care ne stau la dispoziţie.

Începând cu data de 14 februarie 2005, până la data de 17 noiembrie 2006 Centrul de Mediere Craiova cu sprijinul Ambasadei SUA la Bucureşti, Ministerului Justiţiei şi Baroului Dolj a organizat cursuri de formare a mediatorilor profesionişti pentru 400 de avocaţi din toate judeţele ţării.

Cursul desfăşurat în module de 2 săptămâni, respectiv 80 de ore pentru fiecare participant a fost susţinut de formatori români (Anca Albici, Mariana Belbiţă, Dănuţ Cega, Ilie Diaconu, Adi Gavrilă, Mihai Ghervase, Mihai Icu, Claudiu Ignat, Mihai Lungoci, Sever Lungu, Bogdan Matei, Mugur Mitroi, Elena Adina Nica, Mihail Neagoe, Marin Pădeanu, Horaţiu Petria-Mitran, Dan Sfîrnă, Luminiţa Trifan) în colaborare cu formatori din Statele Unite ale Americii (David Michael, Susan Green, Melissa Rhea, Harlow Case, Linda Lazarus, Scott Adams, Andrew Hall, Eileen Barkas-Hoffman, Kathleen Patterson, Charles Bathel, Chris McMurray).

Participantii care deja au facut training-ul au oferit un feedback pozitiv privind programul de training şi trainerii americani şi români. Avocaţii români, precum şi persoane de alte profesii din România, au cerut training în domeniul medierii după septembrie 2005.

Consultanţă
Proiectele Centrului de Mediere Craiova pot spori de asemenea interesul privat în ceea ce priveşte medierea, convingându-i pe avocaţi şi pe clienţii lor să se îndrepte din ce în ce mai mult către mediatorii particulari ca soluţie pentru rezolvarea disputelor, demonstrând preferinţa pentru mediere faţă de procesul adversarial tradiţional. O reflecţie a acestei preferinţe este Uniunea Centrelor de Mediere din România care a fost deschisă recent şi care reprezintă o resursă recunoscută la nivel naţional de profesionişti în domeniul rezolvării disputelor.

Valorile democratice care pot fi întărite prin intermediul acestui proiect includ o respingere la nivel social o proceselor, tendinţa umana de a evita riscul, o dorinţă culturală de a conserva timp preţios şi bani şi o apreciere pentru contactul vizual, direct şi imediat, conversaţional, pe care îl oferă medierea.

În cadrul proiectelor sale, Centrul de Mediere Craiova a desfăşurat activităţi şi în domeniul constituirii şi dezvoltării de sisteme în domeniul medierii. Astfel, prin cursurile desfăşurate de Centrul de Mediere Craiova, a fost acordată consultanţă tuturor centrelor de mediere judeţene în vederea constituirii acestora pentru ca în anul 2005, Asociaţia Centrul de Mediere Craiova să devină membru fondator în cadrul federaţiei naţionale - Uniunea Centrelor de Mediere din România împreună cu centrele de mediere din judeţele Vâlcea, Dâmboviţa, Argeş şi Sibiu.
Ulterior, 17 centre de mediere înfiinţate în mod similar au fost afiliate la Uniunea Centrelor de Mediere din România.
La data publicării legii nr.192/2006 în Monitorul Oficial al României, Uniunea Centrelor de Mediere din România totaliza un număr de 22 de centre de mediere membre, iar în urma Congresului Uniunii Centrelor de Mediere din România desfăşurat în martie 2007 s-au afiliat alte 17 asociaţii, astfel că în prezent Uniunea are în componenţa sa 39 de asociaţii membre.
Totodată, Centrul de Mediere Craiova a acordat consultanţă Direcţiei pentru Dialog, Familie şi Solidaritate Socială Dolj, în vederea soluţionării pe calea medierii a cauzelor de violenţă domestică din judeţul Dolj.
Centrul de Mediere Craiova a acordat consultanţă Casei Corpului Didactic Dolj pentru prevenirea conflictelor în mediul şcolar şi soluţionarea acestora atunci când ele apar pe calea medierii şi a principiilor promovate de aceasta.

Asociaţia Centrul de Mediere Craiova este operator de date cu caracter personal având număr de înregistrare 27278/2013
Asociaţia Centrul de Mediere Craiova a fost recunoscută ca fiind de utilitate publică prin Hotarârea de Guvern nr.103/18.02.2009