Înainte de semnarea unui nou contract, consultaţi-vă cu avocatul şi luaţi în considerare introducerea unei clauze standard precum următoarea:

“Cu excepţiile prevăzute în prezentul contract, nici o acţiune civilă referitoare la orice dispută, controversă sau cerere care apar ca urmare sau în relaţie cu prezentul contract, inclusiv cu privire la interpretarea sau încheierea sa, nu va putea fi iniţiată înainte de a fi referită pentru mediere la Asociaţia Centrul de Mediere Craiova (CMC) în concordanţă cu Regulile de mediere ale CMC.”

Asociaţia Centrul de Mediere Craiova este operator de date cu caracter personal având număr de înregistrare 27278/2013
Asociaţia Centrul de Mediere Craiova a fost recunoscută ca fiind de utilitate publică prin Hotarârea de Guvern nr.103/18.02.2009